jump to navigation

30.november november 30, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

26 Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, 27 til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31 Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32 Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, 33 og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. 36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Lukas 1, 26-38

Dagens sang:

Engelen Gabriel kom fra himmelen,
kom til Maria i Nasaret.
Maria, Maria du skal bli mor
et barn skal du bære
til Herrens ære.
En sønn skal du få på seng av strå
og han skal forkynne Guds ord.

“Skal jeg blir mor, men ånd fra Himmelen,

hvordan, å hvordan skal dette skje?”

Maria, Maria du skal bli mor
et barn skal du bære
til Herrens ære.
En sønn skal du få på seng av strå
og han skal forkynne Guds ord.

Ånden fra Herren skal komme over deg

og du skal bære hans egen sønn.

Maria, Maria du skal bli mor
et barn skal du bære
til Herrens ære.
En sønn skal du få på seng av strå
og han skal forkynne Guds ord.

Dagens quiz:

 1. I hvilken by ble de troende for første gang kalt kristne?
 2. Hvilken menighet hadde mistet sin første kjærlighet, i følge senderbrevene i Johannes Åpenbaring?
 3. Hvem regnes med i Jesu sanne familie, i følge han selv?
 4. i hvilken lignelse heter det: “Spis, drikk og vær glad”?
 5. Hvilket slektskap var det mellom Abraham og Lot?

Eneste hjelpemidlet i quizen er Bibelen. Ingen andre oppslagsverk/internett 🙂

29. november november 28, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Maria var en møy så ren… Siden jeg selv heter Maria, så må jeg si at Maria, Jesu mor fascinerer meg litt! Lille Maria som sa ja til Gud, ja til å bære fram et barn, sa ja til å bære skam, “bare” for å tjene Gud.

Marias rolle er sentral i julen. Uten hennes tjenerinne-sinn hadde vi ikke kommet så langt. Tenk å være så ung, men likevel si ja til den store oppgaven som ho fikk! Jeg har ofte undra meg over hvordan det har vært å være mammaen til Jesus. Var Jesus et vanlig barn som oss, eller var han eksemplarisk snill og god. Hadde Maria de samme bekymringene for han som mødre alltid har hatt og alltid vil ha, eller slapp hun det, siden Gud hadde så store planer for barnet? Satte Maria grenser for Jesus? Det er så mange spørsmål jeg kunne ha stilt!

Dagens sang er Maria var en møy så ren…

Maria var ei møy så ren. Kyrie eleison!

Maria trådte på torn og sten,

der hun vandret trett imot Betlehem

Jesus og Maria

Hva var Marias smerte og trang? Kyrie eleison!

Hva fylte smerten med himmelsk sang?

Det var verdens frelser hun bar i fang.

Jesus og Maria

En engel til Maria kom. Kyrie eleison!

Hun tvilte ei i sin tro så from

på Herrens bud i helligdom

Jesus og Maria

Da tornen ble en lilje blid. Kyrie eleison!

Og Marias vandring en himmelsti

med Jesusbarnet til frelse rik.

Jesus og Maria 

Siden det er mandag, blir det “bare” 5 spørsmål i quizen

 1. Hvilke oppgaver fikk Stefanus i den første kristne menighet?
 2. Hvilke gaver var det utenkelig for en far å gi sin sønn som bad om fisk eller egg, i følge Jesus?
 3. Hvor stor  dagslønn hadde arbeiderne i vingården fått løfte om?
 4. I hvilken tidsperiode levde kjempene på jorden?
 5. Hvem laget skinnklærne til Adam og Eva?

28.november – 1.søndag i advent november 28, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent, Småprat.
1 comment so far

28.November – 1.søndag i advent

Adventen er kommet, et nytt kirkeår står for tur. Jo eldre man blir, jo fortere går tida. Føles ikke lenge siden forrige adventstid.

Men adventen er kommet. Advent, Herrens kommer. Vi skal få lov å vente på dagen der vi ferier at Jesus, Guds sønn, kom til jorden som et lite barn. Og Ordet ble menneske, og tok bolig blant oss…

Å vente forbindes med å ha forventinger. Vi forventer at noe skal skje. I adventen venter vi på det som skal skje i jula: Jesu fødsel, kirkegang, julestemninga, Tre nøtter til Askepott, maten, familiehyggen… Når man smaker på disse tingene før jul, kan man bli skuffet når høytida kommer. Det spesielle med jula blir borte når man får det i hele oktober og november. 

Jeg sitere fra Kristin Solli Schøiens bok “En kurv til min datter”: Demp ned og spill pianissimo før et crescendo. Hold tilbake og spill pianissimo fra slutten av november, så du kan overgå deg selv til jul.

Denne adventstida skal jeg prøve å legge ut en sang hver dag. Sangene er minner jeg har fra jeg var liten til nå. Det er mange av sangene som må høres før det blir jul for meg. 

Hver dag vil jeg også stille noen spørsmål fra Bibelen for å teste bibelkunnskapene deres! Hvis dere vil svare, og være med i trekning av en liten premie, må dere sende meg svar på quizen via melding på telefonen, på mail eller melding på facebook. Mailen min er mariaz84@hotmail.com.

Dagens adventssang heter Mens frost og vintermørke rår.

Mens frost og vintermørke rår,

begynner kirkens nye år,

og våre sinn skal være vendt

mot lyset som på jord er tent.

 

I mørket ved vår side står

han som steg inn i våre kår.

Hvert adventslys skal minne om

at Jesus, lysets Herre, kom.

 

Han kommer stadig til oss inn

og lar oss se Guds milde sinn.

Vårt ønske ved den tente krans

er at vårt liv må være hans.

 

Når verden og dens tid forgår,

gryr evighetens kirkeår.

O Herre, la oss finne vei

til lys og evig liv hos deg.

Siden det er søndag, blir det i dag stilt 10 spørsmål fra bibelen.

 1. Hvordan lyde den aronittiske velsignelsen?
 2. Hvordan lød Peters Kristus-bekjennelse?
 3. Hvilke to hovedoppgaver gav Gud til Adam og Eva?
 4. Hvilke tre undre gjorde Jesus på Gennesaretsjøen?
 5. Hvilket av de 10 bud er det knyttet løfter til?
 6. Hvor mange rettferdige måtte det minst være i Sodoma og Gomorra for at Gud skulle spare byene?
 7. Ved hvilke to anledninger står det at Jesus gråt?
 8. Hvor mange menn valgte man ut i den første kristne menighet for å ta seg av diakontjenesten?
 9. Hvilke Jesus-lignelser handler begge om tilgivelse?
 10. Hva er en epistel?