jump to navigation

Who am I september 22, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
add a comment

Lytt på denne linken. En nydelig sang om at det er ikke på grunn av hvem jeg er eller hva jeg gjør, det har ikke mye betydning. Jeg hviler i nåden, hviler i at han er den Han er, i det Han gjorde for meg på Golgata!

Who am I

Jesus, det eneste september 19, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
add a comment

Jeg er glad i sanger, da særlig i salmer! Jeg syns salmer kan beskrive så godt det som skjer i livene våre. Mange av følelsene og tankene og opplevelsene vi har nå, har mennesker før oss også hatt. Noen skrev det ned og lagde flotte sanger av det!

Jeg merker jeg har en trang til å dele sanger og salmer med leserene av bloggen. Dette er sanger som betyr mye for meg på forskjellige måter. For tiden går det mye i denne salmen:

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Motganger møter meg – aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Du er den eneste,
helligste, reneste,
gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!

Å sette Jesus i sentrum og la han få ta styringa i livet kan være det vanskeligste vi kan gjøre. Hvordan skal vi slippe kontrollen? Jeg tror at hvis vi lar han få slippe til, kan han forandre livene våre totalt! –Lær meg å føye meg etter din vilje mens her jeg er gjest.

Jesus har ikke lovet oss et liv uten motgang eller ulykker. Men han kommer ikke til å glemme oss midt i all motgangen.
Dette syns jeg er det aller fineste ved denne sangen: Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Som et av hans dyrebare barn er vi høyt elsket og aldri glemt. Skylder vi ikke han av den grunn en større plass i livet vårt?

Takk Gud, for vakre morgenstunder september 18, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
add a comment

Da jeg var liten lest vi masse. En av historiene jeg fikk høre (tror den stod i boka Gud og jeg er venner) handlet om to engler som fikk i oppgave å samle bønner fra jorda. Den ene engelen skulle samle inn alle bønnene der vi mennesker ba om hjelp eller sånne ting, mens den andre engelen skulle samle inn takkebønner. Da dagen var gått, fly de tilbake til Gud med kurvene sine. Den første engelen var overlesset med bønner, så mange at den nesten ikke klarte å hanskes med dem alle. Men den siste engelen kom tilbake med noe få bønner. Menneskene var veldig flinke til å be om ting, men vi var veldig dårlig på å takke for det etterpå.

Jeg husker fremdeles hvilket inntrykk det gjorde på meg da, og jeg har fremdeles historien i tankene mine når jeg ber. Det er så viktig å takke også! Derfor kommer det i dag en takkesang. Jeg har blitt veldig glad i den, den lille stunden jeg har kunnet den!

Takk Gud, for vakre morgenstunder,
Takk Gud, for hver en dag du gir.
Takk Gud, for det store under:
Du fra synd meg frir.

Takk Gud, for alle gode venner,
Takk Gud, for hjem og folk og land.
Takk Gud, for hjelp når hat jeg kjenner,
Så jeg tilgi kan.

Takk Gud, for arbeid og for yrke.
Takk Gud, for gleder på min vei.
Takk Gud, for hvile og for styrke,
Alt er gitt av deg!

Takk Gud for sorg og motgangstider,
Takk Gud, for hvert et trøstens ord.
Takk Gud, for hjelpen når jeg strider,
Troens strid på jord.

Takk Gud, for ord og sakramenter,
Takk Gud, for tro og kjærlighet.
Takk Gud, for gleden din som venter
Oss i evighet.

Takk Gud, for skriftens klare lære,
Takk Gud, at den for meg ble sann.
Takk Gud, jeg vil deg takk frembære
At jeg takke kan.

Kan jeg få smitte deg litt? september 13, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
add a comment

Oioi, nå var det lenge siden jeg har blogget! Israelsturen er unnagjort, eksamene fullført, jeg er ferdig utdannet lærer og jeg har begynt å studere hebraisk! Så jeg har nok å henge fingrene i! Men det er gøy! Jeg liker tilværelsen!

Kan jeg få smitte deg litt med ekte glede,
Få smitte deg litt med et lite smil?
Kan jeg få smitte deg litt?
Bli med og spre det: Kjærlighet fra Jesus Krist!

I dag var jeg i kirka, og barnekoret jeg dirigerer sang for menigheten. Blant annet sang vi denne sangen. Smitte deg litt.. midt i svineinfluensasnakkinga, er kanskje ikke de første ordene som det er best å synge, men smitte litt med ekte glede er jo ikke farlig. Alle kan vi ha godt av å bli smitta med litt ekte glede og et lite smil!

Bli med å spre det: Kjærlighet fra Jesus Krist.
Kjærlighet fra Jesus Krist. Den største kjærligheten av all kjærlighet. En kjærlighet som innebar å ofre seg selv for å gi oss en mulighet.

I går var jeg på Jesusfest! Temaet for møtene var det dobbelte kjærlighetsbud:

Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «’ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.
(Matt. 22, 36-39)

Det største og første budet, budet om å elske Herren er viktig… men det andre er like stort! Du skal elske din neste som deg selv… Hvem er vår neste, hvordan kan vi elske han/hun? Hva tenkte Jesus da han gav oss dette budet? I forbindelse med møtet i går kom tanken om at kanskje det å elske sin neste er å fortelle dem om dem om kjærligheten fra Jesus? Er det ikke det beste vi kan gjøre for vår neste? Å fortelle om den nåden som er oss gitt, fortelle om muligheten vi har fått til å kunne leve i evigheten. At vi har fått en ny sjanse!

Så derfor en utfordring: Gå og fortelle din neste om den største gleden vi har fått? Et nytt liv, et løfte om et evig liv! Hvilken måte en velger å gjøre det på er opp til hver enkelt. Og smitt han/hun med et lite smil i samme slengen, så blir det bra, vettu!

Her er resten av sangen:

Det finnes mye som jeg ennå er for liten til,
Som å jobbe i skolen eller på en fabrikk.
Men jeg kjenner en som har ansatt meg
Til å gi deg no’n go’ord til glede for deg!

Kan jeg få smitte deg litt med ekte glede,
Få smitte deg litt med et lite smil?
Kan jeg få smitte deg litt?
Bli med og spre det: Kjærlighet fra Jesus Krist!

Tenk at det finnes en som bare vil hjelpe oss
Med å leve det livet som er verdt å leve.
Jesus sa at alle sammen må bli som barn
For å skjønne at livet er skapt av ham.

Kan jeg få smitte deg litt med ekte glede,
Få smitte deg litt med et lite smil?
Kan jeg få smitte deg litt?
Bli med og spre det: Kjærlighet fra Jesus Krist!