jump to navigation

30.november november 30, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

26 Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, 27 til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31 Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32 Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, 33 og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. 36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Lukas 1, 26-38

Dagens sang:

Engelen Gabriel kom fra himmelen,
kom til Maria i Nasaret.
Maria, Maria du skal bli mor
et barn skal du bære
til Herrens ære.
En sønn skal du få på seng av strå
og han skal forkynne Guds ord.

“Skal jeg blir mor, men ånd fra Himmelen,

hvordan, å hvordan skal dette skje?”

Maria, Maria du skal bli mor
et barn skal du bære
til Herrens ære.
En sønn skal du få på seng av strå
og han skal forkynne Guds ord.

Ånden fra Herren skal komme over deg

og du skal bære hans egen sønn.

Maria, Maria du skal bli mor
et barn skal du bære
til Herrens ære.
En sønn skal du få på seng av strå
og han skal forkynne Guds ord.

Dagens quiz:

  1. I hvilken by ble de troende for første gang kalt kristne?
  2. Hvilken menighet hadde mistet sin første kjærlighet, i følge senderbrevene i Johannes Åpenbaring?
  3. Hvem regnes med i Jesu sanne familie, i følge han selv?
  4. i hvilken lignelse heter det: “Spis, drikk og vær glad”?
  5. Hvilket slektskap var det mellom Abraham og Lot?

Eneste hjelpemidlet i quizen er Bibelen. Ingen andre oppslagsverk/internett 🙂