jump to navigation

Herre, gje meg dine auge mai 21, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
3 comments

Nå i eksamenstiden får jeg ikke så mye tid til å blogge. Eksamen sjelesorg og homiletikk er unnagjort, og jeg har bare igjen matematikken og en oppgave! I dag satt jeg og spilte piano i kapellet, og da kom jeg plutselig over denne sangen.

Herre, gje meg dine auge,
Så eg ser når andre har det vondt.
Herre, gje meg dine auge,
Så at eg kan skimte smerte gjennom smil
.

Herre, gje meg dine øyre,
Så eg høyrer hjertes stille gråt.
Herre, gje meg dine øyre,
Så at eg kan høyre tause rop om hjelp
.

Herre, gje meg din munn
Som sier ord som gleder.
Ord til oppmuntring,
ord til trøyst, ord som gjev håp.

Herre, gje meg dine hender,
Som alltid mot alle er strakt ut,
Som klappar ei nedtyngd skulder,
som stryk bort ei tåre, som gir og tar imot.

Herre, gje meg av ditt hjerte,
Så eg lir med menneske som lir,
Så eg gler meg med dei glade,
Så at eg kan elske, elske slik som Du.

Han ser når vi har det vondt, han ser smerten bak smilene, så for han hjelper det ikke å spille skuespill! Han hører hjertes stille gråt, de tause ropa om hjelp. Han sier ord som gleder, trøster og gir håp. Han har alltid hendene strekt ut mot oss så vi kan hvile hos han. Klapper nedbrutte, tørker tårer, han lider med oss, han gleder seg med oss. Han gir oss kjærlighet.

Tenk om vi kunne være slik mot alle. Tenk om vi kunne ligne Jesus! Da hadde verden vært god!

Tilgivelse mai 7, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
add a comment

Jeg sitter å leser til eksamen for tiden. Det er så utrolig mye interessant en lærer! Jeg leser om sjelesorg, og kom over et kapittel om tilgivelse.

Tilgivelse er et vanskelig tema og er en vanskelig ting for mange. Det å ha bli såret gjør vondt, og det kan være vanskelig å tilgi de som har såret. Vi har kanskje lært at dersom vi ikke tilgir, kan heller ikke Gud tilgi oss, og at vi derfor må tilgi, for at vi skal få et rett forhold til Gud.

Det kan sies masse om tilgivelse, men jeg siter bare litt av det som står i lærebøkene min, Roserne vokser i dale og Når jeg ser ditt ansikt.

Hva er tilgivelse? Tilgivelse kommer av det greske ordet afesis som betyr bortsendelse (siterer læreboken)

Tilgivelse er som en byll som tømmes
Tilgivelse er som om en som holder hånden under meg og bærer byrden
Tilgivelse er som å være to som bærer byrden
Tilgivelse er som en bro som fører over skylden
Tilgivelse er som at det delte føres sammen, at det heles

Vi vil ikke alltid kunne glemme det galt som har skjedd, men når vi har tilgitt noen for det, kan det ikke lenger brukes mot en. Det er blitt satt en strek over det. Men det betyr ikke nødvendigvis at følgende blir borte.
Da Gud hadde skapt jorda og menneskene, og slangen lurte menneskene til å smake av den forbudte frukten, da syndet menneskene. Vi ble til syndere som stadig vekk gjør gale ting. Derfor kunne ikke Gud være med oss mer. Han valgte å la sin egen sønn, Jesus, dø for våre synder. Jesus ble korsfestet for at våre synder skulle forsvinne, og han stod opp igjen fra de døde! Det gode forholdet til Gud ble gjenoppretta og det nye livet begynte. Skylden våres forsvant ikke, men skyldens konsekvenser forsvant. Vi får komme til Gud fordet om vi er syndere. Han har tilgitt oss for våre synder.

Gud klarer det vi ikke klarer! Han har tilgitt ALT!

Han har kastet alle mine synder bak sin rygg,
bak sin rygg, bak sin rygg
Ja, han har kastet alle mine synder bak sin rygg.
Han ser dem aldri mer!

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett
Joh.1.9