jump to navigation

Advent 2011 desember 11, 2011

Posted by Maria Poonam in Advent.
1 comment so far

Tida går fort, og nå nærmer vi oss nok en gang en ny julehøytid. Julestresset har pågått en stund, med butikkenes kjas og mas om alt vi må bruke pengene vår til.  Vi baker kaker for fullt, og bestiller billetter til hjemreiser. Vi gjør oss klare for at jula skal starte. Vi er så opptatte at vi nesten glemmer å sette oss ned og tenke etter på hva julens budskap egentlig er.

Advent, Herrens komme. Vi venter på noe stort! Vi venter på det lille barnet som skal bli født i en stall, babyen som skal komme til å ha så stor betydning for våre liv, for vår frelse. ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss” Joh. 1,14

Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov å jobbe med ett- og toåringer denne høsten. Disse barna gir og gir av seg selv, og setter ingen krav. De viser oss en ubetinget tillit, de legger livene sine i våre hender. De stoler på at vi kan gi dem det de trenger, at vi gir dem den omsorgen de har rett på.

Det får meg til å tenke på Jesus. Som et lite barn sendte Gud vår frelse til oss. Han overlot sin kjæreste skatt, sin egen sønn, til oss, vi fikk et barn å ta ansvar for. Jesus var en baby som trengte hjelp til alt. Han viste oss ubetinget tillit. Maria fikk en enorm oppgave, hun skulle ivareta alle behovene til dette lille spesielle barnet. «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt

Vårt forhold til Jesus burde vært slik hans forhold var til oss. En ubetinget tillit på at Han kan ivareta våre behov, gi oss den kjærligheten og den omsorgen vi har behov for. Vi har mye å lære av de små. Klarer vi å legge våre liv i Guds hender og hvile i dem? Klarer vi å stole fullt og helt på at Gud passer på oss og bryr seg om oss?

Min søster er for tiden sokneprest på Askøy. Ho skreiv en hilsen i menighetsbladet. Den handlet om hvordan adventskalenderen har utviklet seg til å bli nå. Men også om en familie som var blitt lei av det kommersielle fokuset , og hadde innført en annerledes adventskalender som gikk ut på å gjøre en god gjerning, gi  en liten glede, ha et våkent blikk, sende en vennlig tanke eller en enkel bønn til familie og venner.

Jeg har lyst til å sitere slutten av hilsenen her.

«Julens budskap handler om en gave. Men denne mektige gaven har mennesker mottatt i tomme, fattige hender. Julens budskap er et gedigent paradoks av det fattige i det rike og det lille i det store: Jesu opphav var gudommelig, men han tok bolig i blant oss som menneske. Hans fødsel var fattigslig, men hans død ble vår rikdom. Hans liv var en tjeners liv, men hans gjerninger ble vår frelse. Vi har ikke kunnet kjøpe denne frelsesgaven for penger og gull, men den er blitt gitt oss gratis av vår Herre Jesus Kristus. Kanskje kan dette fokuset prege vår giverglede i årets adventstid?»

Med dette ønsker jeg dere en fortsatt fin adventstid.

 

14.desember desember 14, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga?

Vem tog mörket bort i herdars blick din första natt?

Vem har flätat kronan, av strå omkring din panna

Vem har fört tre vise till vårt stall min kära skatt?

Är du en av tusen små?

Är du han dom väntar på?

Du mitt lilla barn,

en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?

Jag fått skydda denna natt.

Är det själva himlen

som jag gungar i min famn.

 

Vem har väckt den rädslan, som lät ditt hjärta gråta?

Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår?

Runt oss dansar skuggor, nu är ängeln borta

han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår.

Är du en av tusen små?

Är du han dom väntar på?

Du mitt lilla barn,

en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?

Jag fått skydda denna natt.

Är det själva himlen

som jag gungar i min famn.

 

Giv att dina dagar får bli till andras glädje

giv att alla möter dig med kärlek mild och god

Aldrig ska jag glömma, de ord som jag fick höra

vad som än oss händer vill de ge oss kraft och mod

Är du en av tusen små?

Är du han dom väntar på?

Du mitt lilla barn,

en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?

Jag fått skydda denna natt.

Är det själva himlen

som jag gungar i min famn.

 

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga

Himmeldiamanten, över staden betlehem

Dagens quiz:

 1. Hvilken farge hadde kappa soldatene la på Jesus i forbindelse med korsfestelsen?
 2. Hvor mange stammer består Israelsfolket av?
 3. Hvilket tre blei fordømt av Jesus fordi det ikke bar frukt?
 4. Hva het Noahs eldste sønn?
 5. Hvem blei til en saltstøtte da ho så seg tilbake?

13.desember desember 14, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Våkn opp, vær glad!

Et hvitkledt kor

sprer lys og glede på denne jord.

Må nattens mørke snart ta slutt,

og vinterkuldens makt bli brutt.

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

 

Lucia er prinsessen vår.

Hun bærer kronen i sitt hår.

Kom, la oss synge om den fred,

som dette lyset bringer med.

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

 

Hver terne og hver stjernegutt

de synger: Natten er nå slutt!

Lukk opp din dør, lukk opp ditt sinn!

La mørke fly, slipp lyset inn!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

 

Våkn opp, vær glad, for lysets makt

har atter seiret i sin prakt!

Stå opp, gå ut i dagens gry,

og spre ditt lys i bygd og by!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

Dagens quiz:

 1. I hvilken by fant Paulus et alter for “en ukjent Gud”?
 2. Hvem sloss med Gud (fysisk)?
 3. I hvilken by bodde Sakkeus?
 4. Hva het Davids beste venn?
 5. Hva het dronningen som redda jødene fra å bli utrydda?

11.desember desember 11, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Hele jorden syng av glede, lyset er til stedet. Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.  Julen er tida for glede, fest, fred og håp.  Dessverre er det ikke alle som opplever det i disse dager. Det har skjedd mange ulykker , og etterlatte sitter igjen med spørsmål, fortvilelse og savn. Da kan det være vanskelig å se at det finnes håp.  …første julenatt vil vi synge om, for da brøt den gleden frem som skal ta oss med gjennom sorg og nød like inn i himmelen.  Tenk om det kunne bety noe for oss. Vi har fått en venn, en frelser, som har opplevd det vi har opplevd. Måtte vi klare å stole på det!

Dagens sang:

Første julenatt var det englesang over byen Betlehem.

Første julenatt så tre vise menn stjernelys på himmelen.

Første julenatt i en liten stall viste Gud sin herlighet.

Første julenatt ble det barnet født som bar bud om kjærlighet.

Hele jorden syng av glede lyset er til stedet.

Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.

 

Første julenatt var det hyrder som hørte lyd av englekor.

Første julenatt i en fatting stall kom Guds lys til denne jord.

Første julenatt vil vi synge om for da brøt den gleden frem

som skal ta oss med gjennom sorg og nød like inn i himmelen

Hele jorden syng av glede lyset er til stedet.

Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.

 

Første julenatt i en liten stall viste Gud sin herlighet.

Første julenatt ble det barnet født som bar bud om kjærlighet.

Første julenatt vil vi synge om for da brøt den gleden frem

Som skal ta oss med gjennom sorg og nød like inn i himmelen.

Hele jorden syng av glede lyset er til stedet.

Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.

 

Dagens quiz:

 1. Hvilken kvinne fulgte Jesus da han dro omkring i Galilea?
 2. Hvem av evangelistene forteller om den bortkomne sønn?
 3. Hvilken by var utgangspunktet for Paulus sine misjonsreiser?
 4. Hvem blei forvist til øya Patmos?
 5. Hvem av bibelens menn fikk navnet Israel?

8. desember desember 8, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Den første julenatt var full av stille glede

Den første julenatt var alle stjerner tent

Den første julenatt kom himmelen til jorden

En gutt ble født i Betlehem, i Betlehem, I Betlehem,

Den første julenatt

 

Den første julenatt bar bud om nye tider.

Den første julenatt var fylt av englesang.

Den første julenatt kom han som mange ventet.

En gutt ble født i Betlehem, i Betlehem, I Betlehem,

Den første julenatt

Dagens quiz:

 1. Hvem var jødenes apostel?
 2. Hvor mange mennesker blei redda i Noahs ark?
 3. Hva blei brødrene Jakob og Johannes kalt?
 4. Hvem spurte Jesus om han var Jødenes konge?
 5. Hva het profeten som advarte Paulus mot å reise til Roma?

7.desember desember 7, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Sangen i dag lærte jeg for ikke så lenge siden. Den er skrevet av bestemoren til Garnes-tvillingene og sunget av tvillingene..

Dagens sang:

Jesunamnet skinner som en stjerne, det viser oss den veien vi skal gå.

Men ikke i et slott, nei i en krybbe, vi finner han som vi har ventet på.

Hans mamma het Maria, men Gud i himlen var hans Far.

 

Gjæterne som voktet sine sauer fikk høre sangen fra et englekor.

De sprang så fort de kunne ned til stallen, der finner de en konge og en bror.

Hans mamma het Maria, men Gud i himlen var hans Far.

 

Vismenn hadde gaver med til Jesus, fra landet langt i øst de dro av sted.

De ville hylle han, den store Kongen, som kom til alle mennesker med fred.

Hans mamma het Maria, men Gud i himlen var hans Far

Dagens quiz:

 1. I hvilken by blei Paulus hjulpet av Ananias?
 2. I hvilket brev blir Jesus beskrevet som yppersteprest?
 3. Hvilken rustning symboliseres Guds ord som?
 4. Hva heter de fire grenene av elven som renner ut fra Edens hage?
 5. Hva het kvinnen Peter vekket opp fra de døde?

6.desember desember 6, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

I dag er det nilsmesse.

Nikolaus var sønn av en rik handelsmann, og når faren døde, arvet Nikolaus hele formuen. Legenden skal ha det til at Nikolaus en dag gikk gjennom gatene kom han til et åpent vindu der han hørte gråt. Han oppfattet at det var tre ulykkelige søstre som gråt over at de skulle selges som slaver fordi faren ikke hadde råd til medgift.  Nikolaus gikk da hjem og fylte en strømpe med penger som han heiv inn gjennom vinduet, og slik fikk faren til jentene råd til medgift. Selv om Nikolaus gjorde dette i hemmelighet, skjønte folk at det var han som hadde gjort det, for han hadde slik et godt hjerte.

Nikolaus blei siden biskop i Myra og var tilstedet på kirkemøtet i Nikea i 325. Nikolaus led martyrdøden under kristenforfølgelsen og er blitt skytshelgen for barn og sjøfarere.

Dagens sang:

Gud sin egen sønn oss gav nå ved juletider.

Derfor går et lovsangshav over verden vide.

Derfor fra det høye kor lyder det her nede:

Give er din sak på jord, gi, og gi med glede!

Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste!

Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste!

Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste!

Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste!

Dagens quiz:

 1. Hvor i bibelen finner vi den eneste beskrivelsen av kjeruber?
 2. Hva leste den etiopiske hoffmannen da Filip kom?
 3. På hvilket fjell blei Salomos tempel bygget?
 4. Hvem var romersk keiser da Jesus døde?
 5. Hvor gammel var Noah da flommen kom?

5. desmber desember 5, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Nå tenner vi vår adventskrans, adventskrans.

Vi gleder oss i lysets glans, lysets glans.

 

Den sier oss at Gud har brakt, Gud har brakt

Det lys som bryter mørkets makt, mørkets makt.

 

Hvert adventslys skal skinne klart, skinne klart

Og si at Jesus kommer snart, kommer snart.

 

Hvert lys vi tenner, bringer bud, bringer bud:

Når Jesus kommer, ser vi Gud, ser vi Gud.

 

Siden det er søndag, blir det 10 spørsmål i dag. Det er lov å svare på alle spørsmål som har vært hele adventstida. Den som går av med seieren er den som har fått flest poeng i løpet av hele perioden. Så aldri for sent å svare! Svarene sendes til meg på mail: mariaz84@hotmail.com

Dagens quiz:

 1. Hvem var Israels eneste dommer og profet?
 2. Hva var Jesu siste ord på korset?
 3. Hvem var med Paulus på hans andre misjonsreise?
 4. Hva skapte Gud på den fjerde skapelsesdagen?
 5. Hvem slo i hjel tusen mann med kjevebeinet fra et esel?
 6. Hvor lenge viste Jesus seg levende etter at han hadde stått opp igjen?
 7. Hvilken lignelse kommer som en avslutning på Bergprekenen?
 8. Hvem skreiv ned Romerbrevet for Paulus?
 9. Hva het apostelen som erstatta Judas Iskariot
 10. Hvor lenge var Moses på fjellet da han fikk de ti bud?

4.desmber desember 4, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
2 comments

Dagens sang:

Advent er mørke og kulde.

På jorda er hat og strid.

Vi drøymer om fred og om venskap.

Men her er det mange som lid.

 

Advent er mørker og kulde.

Vi tenner eit lys og ber:

Gud fri alle folk her på jorda

Frå alt dette vonde som er.

 

Advent: vi ventar på Kristus.

Kom, Herre, kom til oss ned.

Og lær oss å elske kvarandre

Og leve her saman i fred

Jeg er blitt veldig glad i denna sangen, selv om den litt dyster. Det er helt sant at det er mye hat, strid, drap og ikke minst urettferdighet. Vi som har det godt, har det virkelig godt, men det finnes så utrolig mange som ikke får ta del i de godene vi har, fordi vi rike vil ha førsteretten på dem.

Advent kan være en tid til ettertanke. Vi pleier å tenne lys hver søndag, så hvorfor ikke be en bønn om detta? At forskjellene skal viskes ut, at de som sliter med hat og strid skal bli fri fra det og leve i fred og vennskap.

I advent venter vi på Jesus, fredsfyrsten. Hans liv er et er et eksempel på hvordan vi skal leve med hverandre! Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv (Matt 22, 39)

Dagens quiz er om navn i GT:

 1. Hvem var urhistoriens aller første bonde?
 2. Hva betyr navnet Abraham?
 3. Hvem gifta Abraham seg med da Sara var død?
 4. Hva betyr navnet Israel?
 5. Hva betyr navnet Moses?

3.desember desember 2, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Å kom, å kom, Immanuel,
og løys ditt bundne Israel
som sårt i utlægd ventar på
den dag då dei Guds Son fær sjå!

Ver glad, ver glad! Immanuel
er fødd for deg, du Israel!

Du Isais rennnig, kom, set fri
ditt folk frå Satans tyranni,
frå helheims djup og mørkers grav,
gjev frelse med din kongestav!

Ver glad, ver glad! Immanuel
er fødd for deg, du Israel!

Du morgonrode, kom med ljos,
å skin, du klare sol, for oss!
Jag skoddeeim og tunge sky,
så nattemørkret snart må fly!

Ver glad, ver glad! Immanuel
er fødd for deg, du Israel!

Å kom, du Davids nykel, kom,
og opna himlens heilagdom;
gjer trygg den stig som ber til deg,
og steng for oss fortapings veg!

Ver glad, ver glad! Immanuel
er fødd for deg, du Israel!

Dagens quiz er fra GT:

 1. Hvilken profet forbinder du med Sareptas krukke?
 2. Hvilke bøker omtales som “de fire store profetbøker”?
 3. Hvilken profet hadde et oppgjør med Ba’al profetene?
 4. Hva er opphavet til kunnskap og visdom, i følge Ordspråkene?
 5. Hvilken bøk i GT er den nest største?