jump to navigation

Blott en dag oktober 18, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
add a comment

Lina Sandell har skrevet mange flotte sanger! Her er en av dem…

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en Faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Alt hviler i min Faders hender, skal jeg som hans barn vel være redd da?
Han har et faders hjerte for meg og gir meg rettferdig med glede og smerte.
Han er oss nær alle dager, alle bekymringer vil han bære.
Hans dyrebare eiendom vil han bevare, for det har han lagt på seg, og han gir oss den styrken vi trenger:

”Som dine dager er, skal din kraft være”
5 Mos 33, 25

Derfor kan vi hvile trygt og stille, fordi han har gitt oss løfter om det! Uansett hva som hender, så rekker han sine trofaste hender frem til oss!

”Legg din vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han inn.”
Sal 37.5

Hva er et menneske, siden du kommer det i hu? oktober 10, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
add a comment

Jeg prøver å oversette hebraisk for tida, og en av pensumtekstene våre er henta fra salme 8 i Bibelen:

Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn
er over hele jorden,
du som har utbredt din prakt på himmelen
.

Av småbarns og spedbarns munn
har du reist deg et vern mot dine fiender
for å stanse hver motstander som vil ta hevn.

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der
,

hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?

Du gjorde ham lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.

Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:

Sauer og okser, alle sammen,
ja, også de ville dyr i marken,

fuglen i luften og fisken i sjøen,
alt som ferdes på havets stier
.

Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn
er over hele jorden!

Hva er et menneske siden du kommer det i hu? Hva gjør oss så spesielle at Han ser oss, passer på oss og bryr seg om oss?

Alt det vakre Gud har skapt, månen og stjernene, himmelen, sauer, okser, fuglen og fisken, alt det skapte Gud. Men han skapte også mennesket, gjorde oss ringere enn seg selv, kronet oss med ære og herlighet. Han gjorde oss til herre over sine fingrers verk, la alt under våre føtter.

Hva skyller vi da ikke han?

He never sleeps oktober 1, 2009

Posted by Maria Poonam in Småprat.
1 comment so far

Jeg har funnet frem en gammel CD jeg har av Don Moen. Og som vanlig faller jeg for en sang som jeg kan synge på nesten hele tiden. Denne gangen har jeg fått dilla på en sang som heter He never sleeps. Den handler om at Gud alltid er der for å ta i mot oss. Vi kan kommer med alle våre bekymringer, og han vil aldri sove. Og han er ikke som meg, som for tiden har fått en lei vane med å slumre alarmen på mobilen min på morgenen. Jeg utsetter og utsetter å stå opp, men han slumrer ikke, han er 100% tilstedet til alle tider. Han går aldri lei av å høre på oss! Hvor deilig er det ikke å vite det?

Vi må ikke være redd for å komme med store eller små ting til han. Og vi må ikke være bekymret for hva han vil svare. Han svarer på sin måte, og mange ganger er det ikke på den måten vi ønsker der og da, men han vil oss alltid det beste!

Jeg har sett filmen Even Almighty noen ganger i den siste tiden, og jeg fascineres stadig av det ”Gud” sier til kona til Even: ”Hvis du ber om mot, vil han gi deg det, eller vil han gi deg en mulighet til å være modig? Hvis du ber om tålmodighet, vil han da gi deg tålmodighet, eller vil han gi deg en sjanse til å være tålmodig?”
Jeg liker å tro at det er litt sånn…Han svarer på den måten han mener er best for oss!

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk!
Fil 4,6

When you’ve prayed every prayer that you know how to pray.
Just remember the Lord will hear and the answer is on it’s way
.

Our God is able.
He is mighty.
He is faithful.

And He never sleeps, He never slumbers.
He never tires of hearing our prayer.
When we are weak He becomes stronger.
So rest in His love and cast all of your cares on Him.

Do you feel that the Lord has forgotten your need.
Just remember that God is always working in ways you cannot see
.

Our God is able.
He is mighty.
He is faithful.

And He never sleeps, He never slumbers.
He never tires of hearing our prayer.
When we are weak He becomes stronger.
So rest in His love and cast all of your cares on Him.

Slik lyder salme 121 i Bibelen:

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren,
han som skapte himmel og jord.
Han lar ikke din fot bli ustø,
din vokter blunder ikke.
Nei, han blunder ikke og sover ikke,
Israels vokter.
Herren er din vokter, Herren er din skygge,
han er ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen
og månen ikke skade deg om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt
og verne om ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din inngang
fra nå og til evig tid.

Hvil trygt i Guds armer! Han er der for oss!