jump to navigation

Takk min Gud, for alt som hendte juli 14, 2012

Posted by Maria Poonam in Småprat.
1 comment so far

Takk min Gud, for alt som hendte, takk for alt du gir meg her.

Takk for dag som fredfullt endte, takk for stund som inne er.

Takk for lyse, varme vårer, takk for grå og stormfull høst,

Takk for alle glemte tårer, takk for tukt og takk for trøst!

 

Takk for hva du åpenbarer, takk for det jeg ikke ser.

Takk for bønn som du besvarer, takk for «Nei» når galt jeg ber!

Takk for livets dunkle gåter, takk for svar i nødens stund,

Takk for trøst når hjertet gråter, takk for Ordets faste grunn!

 

Takk for rosene på ferden! Takk for tornene blant dem!

Takk for seier over verden! Takk for himlens trygge hjem!

Takk for kors og takk for smerte, takk for himmelsk salighet,

Takk for hvilen ved ditt hjerte, takk for alt i evighet!