jump to navigation

14.desember desember 14, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga?

Vem tog mörket bort i herdars blick din första natt?

Vem har flätat kronan, av strå omkring din panna

Vem har fört tre vise till vårt stall min kära skatt?

Är du en av tusen små?

Är du han dom väntar på?

Du mitt lilla barn,

en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?

Jag fått skydda denna natt.

Är det själva himlen

som jag gungar i min famn.

 

Vem har väckt den rädslan, som lät ditt hjärta gråta?

Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår?

Runt oss dansar skuggor, nu är ängeln borta

han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår.

Är du en av tusen små?

Är du han dom väntar på?

Du mitt lilla barn,

en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?

Jag fått skydda denna natt.

Är det själva himlen

som jag gungar i min famn.

 

Giv att dina dagar får bli till andras glädje

giv att alla möter dig med kärlek mild och god

Aldrig ska jag glömma, de ord som jag fick höra

vad som än oss händer vill de ge oss kraft och mod

Är du en av tusen små?

Är du han dom väntar på?

Du mitt lilla barn,

en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?

Jag fått skydda denna natt.

Är det själva himlen

som jag gungar i min famn.

 

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga

Himmeldiamanten, över staden betlehem

Dagens quiz:

 1. Hvilken farge hadde kappa soldatene la på Jesus i forbindelse med korsfestelsen?
 2. Hvor mange stammer består Israelsfolket av?
 3. Hvilket tre blei fordømt av Jesus fordi det ikke bar frukt?
 4. Hva het Noahs eldste sønn?
 5. Hvem blei til en saltstøtte da ho så seg tilbake?

13.desember desember 14, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Våkn opp, vær glad!

Et hvitkledt kor

sprer lys og glede på denne jord.

Må nattens mørke snart ta slutt,

og vinterkuldens makt bli brutt.

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

 

Lucia er prinsessen vår.

Hun bærer kronen i sitt hår.

Kom, la oss synge om den fred,

som dette lyset bringer med.

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

 

Hver terne og hver stjernegutt

de synger: Natten er nå slutt!

Lukk opp din dør, lukk opp ditt sinn!

La mørke fly, slipp lyset inn!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

 

Våkn opp, vær glad, for lysets makt

har atter seiret i sin prakt!

Stå opp, gå ut i dagens gry,

og spre ditt lys i bygd og by!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår!

Vi løfter lyset når vi går,

som tegn på varme, håp og vår.

Dagens quiz:

 1. I hvilken by fant Paulus et alter for “en ukjent Gud”?
 2. Hvem sloss med Gud (fysisk)?
 3. I hvilken by bodde Sakkeus?
 4. Hva het Davids beste venn?
 5. Hva het dronningen som redda jødene fra å bli utrydda?

12.desember desember 12, 2010

Posted by Maria Poonam in Ukategorisert.
add a comment

Dagens sang:

Tenn lys !

Et lys skal brenne for denne lille jord.

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

 

Tenn lys !

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,

for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

 

Tenn lys!

Tre lys skal flamme for alle som må sloss.

For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.

Må ingen miste motet før alle folk er ett.

Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

 

Tenn lys !

Nå stråler alle de fire lys for ham

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå

Dagens quiz:

 1. Hva het kvinnen som hjalp de to speideren med å slippe unna ved å fire dem den fra muren rundt jeriko?
 2. Hvor befant Peter seg da han fornekta Jesus tre ganger?
 3. Hvem gifta Abraham seg med da Sara var dø?
 4. Hvor lenge hadde den lamme mannen ved Betesdadammen vært syk?
 5. Hvilket av evangeliene inneholder ikke noen lignelser?
 6. Hvilket navn fikk tolleren Levi da han blei en disippel?
 7. Hvor var Moses da han så den brennende tornebusken?
 8. Hva er Simon fra Kyrene kjent for?
 9. Hvem sa “Se, her er jeg. Send meg!” (eventuelt: Hineni, skjelacheni )
 10. Hvilken avgud dyrket filistrene?

11.desember desember 11, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Hele jorden syng av glede, lyset er til stedet. Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.  Julen er tida for glede, fest, fred og håp.  Dessverre er det ikke alle som opplever det i disse dager. Det har skjedd mange ulykker , og etterlatte sitter igjen med spørsmål, fortvilelse og savn. Da kan det være vanskelig å se at det finnes håp.  …første julenatt vil vi synge om, for da brøt den gleden frem som skal ta oss med gjennom sorg og nød like inn i himmelen.  Tenk om det kunne bety noe for oss. Vi har fått en venn, en frelser, som har opplevd det vi har opplevd. Måtte vi klare å stole på det!

Dagens sang:

Første julenatt var det englesang over byen Betlehem.

Første julenatt så tre vise menn stjernelys på himmelen.

Første julenatt i en liten stall viste Gud sin herlighet.

Første julenatt ble det barnet født som bar bud om kjærlighet.

Hele jorden syng av glede lyset er til stedet.

Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.

 

Første julenatt var det hyrder som hørte lyd av englekor.

Første julenatt i en fatting stall kom Guds lys til denne jord.

Første julenatt vil vi synge om for da brøt den gleden frem

som skal ta oss med gjennom sorg og nød like inn i himmelen

Hele jorden syng av glede lyset er til stedet.

Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.

 

Første julenatt i en liten stall viste Gud sin herlighet.

Første julenatt ble det barnet født som bar bud om kjærlighet.

Første julenatt vil vi synge om for da brøt den gleden frem

Som skal ta oss med gjennom sorg og nød like inn i himmelen.

Hele jorden syng av glede lyset er til stedet.

Midt i natten skinner det for å skape håp og fred.

 

Dagens quiz:

 1. Hvilken kvinne fulgte Jesus da han dro omkring i Galilea?
 2. Hvem av evangelistene forteller om den bortkomne sønn?
 3. Hvilken by var utgangspunktet for Paulus sine misjonsreiser?
 4. Hvem blei forvist til øya Patmos?
 5. Hvem av bibelens menn fikk navnet Israel?

10.desember desember 10, 2010

Posted by Maria Poonam in Ukategorisert.
add a comment

Dagens sang:

Det hev ei rose sprunge

ut av ei rot so grann,

som fedrene hev sunge

av Isais rot ho rann.

Og var ein blome blid

midt i den kalde vinter

ved myrke midnatts tid.

 

Om denne rosa eine er

sagt Jesajas ord,

Maria møy den reine

bar rosa til vår jord.

Og Herrens miskunns makt

det store under gjorde

som var i spådom sagt.

 

Guds rose ljuvleg angar

og skin i jordlivs natt.

Når hennar ljos oss fangar,

ho vert vår beste skatt.

Me syng i englelag:

No er det fødd ein frelsar,

og natti vart til dag.

Dagens quiz:

 1. Til hvilket land flyktet Maria, Josef og Jesusbarnet?
 2. Hva slags klær bruke døperen Johannes?
 3. Hva feilet Bartimeus?
 4. Hvilken evangelist omtales som legen?
 5. Hva er det siste Jesus gjør før han blir tatt opp til himmelen?

9.desember desember 9, 2010

Posted by Maria Poonam in Ukategorisert.
add a comment

Dagens sang:

*vers 1, 7 og 8

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu fødte rom

Der samles mine tanker som i sin hovedsum

Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt

Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt

 

Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn

Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn

Det er ei fremmed bolig, du har jo selv den kjøpt

Så skal jeg blive trolig, her i mitt hjerte svøpt

 

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø

For deg, for deg alene jeg leve vil og dø

Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund

At du ble født her inne i hjertets dype grunn

Dagens quiz:

 1. Hvor i Bibelen finner du stedet der Jesus sammenligner seg med en dør?
 2. Hva er bibelens korteste vers (norsk versjon)?
 3. Hvem skulle fø Jesu lam?
 4. Hvor mange vers har Johannes 6?
 5. Hva skjedde med den takknemlige samaritan?

8. desember desember 8, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Den første julenatt var full av stille glede

Den første julenatt var alle stjerner tent

Den første julenatt kom himmelen til jorden

En gutt ble født i Betlehem, i Betlehem, I Betlehem,

Den første julenatt

 

Den første julenatt bar bud om nye tider.

Den første julenatt var fylt av englesang.

Den første julenatt kom han som mange ventet.

En gutt ble født i Betlehem, i Betlehem, I Betlehem,

Den første julenatt

Dagens quiz:

 1. Hvem var jødenes apostel?
 2. Hvor mange mennesker blei redda i Noahs ark?
 3. Hva blei brødrene Jakob og Johannes kalt?
 4. Hvem spurte Jesus om han var Jødenes konge?
 5. Hva het profeten som advarte Paulus mot å reise til Roma?

7.desember desember 7, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Sangen i dag lærte jeg for ikke så lenge siden. Den er skrevet av bestemoren til Garnes-tvillingene og sunget av tvillingene..

Dagens sang:

Jesunamnet skinner som en stjerne, det viser oss den veien vi skal gå.

Men ikke i et slott, nei i en krybbe, vi finner han som vi har ventet på.

Hans mamma het Maria, men Gud i himlen var hans Far.

 

Gjæterne som voktet sine sauer fikk høre sangen fra et englekor.

De sprang så fort de kunne ned til stallen, der finner de en konge og en bror.

Hans mamma het Maria, men Gud i himlen var hans Far.

 

Vismenn hadde gaver med til Jesus, fra landet langt i øst de dro av sted.

De ville hylle han, den store Kongen, som kom til alle mennesker med fred.

Hans mamma het Maria, men Gud i himlen var hans Far

Dagens quiz:

 1. I hvilken by blei Paulus hjulpet av Ananias?
 2. I hvilket brev blir Jesus beskrevet som yppersteprest?
 3. Hvilken rustning symboliseres Guds ord som?
 4. Hva heter de fire grenene av elven som renner ut fra Edens hage?
 5. Hva het kvinnen Peter vekket opp fra de døde?

6.desember desember 6, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

I dag er det nilsmesse.

Nikolaus var sønn av en rik handelsmann, og når faren døde, arvet Nikolaus hele formuen. Legenden skal ha det til at Nikolaus en dag gikk gjennom gatene kom han til et åpent vindu der han hørte gråt. Han oppfattet at det var tre ulykkelige søstre som gråt over at de skulle selges som slaver fordi faren ikke hadde råd til medgift.  Nikolaus gikk da hjem og fylte en strømpe med penger som han heiv inn gjennom vinduet, og slik fikk faren til jentene råd til medgift. Selv om Nikolaus gjorde dette i hemmelighet, skjønte folk at det var han som hadde gjort det, for han hadde slik et godt hjerte.

Nikolaus blei siden biskop i Myra og var tilstedet på kirkemøtet i Nikea i 325. Nikolaus led martyrdøden under kristenforfølgelsen og er blitt skytshelgen for barn og sjøfarere.

Dagens sang:

Gud sin egen sønn oss gav nå ved juletider.

Derfor går et lovsangshav over verden vide.

Derfor fra det høye kor lyder det her nede:

Give er din sak på jord, gi, og gi med glede!

Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste!

Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste!

Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste!

Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste!

Dagens quiz:

 1. Hvor i bibelen finner vi den eneste beskrivelsen av kjeruber?
 2. Hva leste den etiopiske hoffmannen da Filip kom?
 3. På hvilket fjell blei Salomos tempel bygget?
 4. Hvem var romersk keiser da Jesus døde?
 5. Hvor gammel var Noah da flommen kom?

5. desmber desember 5, 2010

Posted by Maria Poonam in Advent.
add a comment

Dagens sang:

Nå tenner vi vår adventskrans, adventskrans.

Vi gleder oss i lysets glans, lysets glans.

 

Den sier oss at Gud har brakt, Gud har brakt

Det lys som bryter mørkets makt, mørkets makt.

 

Hvert adventslys skal skinne klart, skinne klart

Og si at Jesus kommer snart, kommer snart.

 

Hvert lys vi tenner, bringer bud, bringer bud:

Når Jesus kommer, ser vi Gud, ser vi Gud.

 

Siden det er søndag, blir det 10 spørsmål i dag. Det er lov å svare på alle spørsmål som har vært hele adventstida. Den som går av med seieren er den som har fått flest poeng i løpet av hele perioden. Så aldri for sent å svare! Svarene sendes til meg på mail: mariaz84@hotmail.com

Dagens quiz:

 1. Hvem var Israels eneste dommer og profet?
 2. Hva var Jesu siste ord på korset?
 3. Hvem var med Paulus på hans andre misjonsreise?
 4. Hva skapte Gud på den fjerde skapelsesdagen?
 5. Hvem slo i hjel tusen mann med kjevebeinet fra et esel?
 6. Hvor lenge viste Jesus seg levende etter at han hadde stått opp igjen?
 7. Hvilken lignelse kommer som en avslutning på Bergprekenen?
 8. Hvem skreiv ned Romerbrevet for Paulus?
 9. Hva het apostelen som erstatta Judas Iskariot
 10. Hvor lenge var Moses på fjellet da han fikk de ti bud?